Privacybeleid

Webblouse BV, gevestigd aan Lvon Bönninghausenstraat 43, 7651AA Tubbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U bezoekt de website: www.webblouse.nl

CONTACT DETAILS

Lvon Bönninghausenstraat 43
7651AA Tubbergen
info@webblouse.nl 

Tel: +31 (0)546-64874

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Webblouse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedata (optioneel)
 • BTW-nummer (optioneel)
 • telefoon nummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

ANDERE GEGEVENS DIE WE VERWERKEN

 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de 16 jaar. Gegevens van minderjarigen mogen alleen worden verwerkt met toestemming van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@webblouse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VOOR WELKE DOEL VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS

Webblouse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en om kredietwaardigheid te kunnen testen (indien nodig)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor het uitvoeren van onze diensten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of een belastingcontrole.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webblouse) tussen zit. Indien nodig kunnen productsuggesties worden gedaan op basis van eerder surfgedrag op onze eigen website.

HOELANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

Webblouse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens> Bewaartermijn 7 jaar> Belasting, bedrijfsrapportage en nazorg
 • Bestelgegevens> Bewaartermijn 7 jaar> Belasting- en bedrijfsrapportage
 • Anonieme bestelgegevens> Bewaartermijn vooravond> Bedrijfsrapportage

PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Webblouse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

VERWERKINGSOVEREENKOMSTEN EN GEGEVENSUITWISSELING

Er worden diensten van derden gebruikt om onze doelen te bereiken en bepaalde (persoonlijke) gegevens worden gedeeld. Deze partijen kunnen gegevensbeheerders of gegevensverwerkers zijn. Met bedrijven die jouw gegevens (gegevensverwerkers) namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het betreft de volgende partijen:

 • Bedrijfsgegevens: Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
  Doel van het delen van gegevens: analytische doeleinden (anonieme gegevens, surfgedrag)
  Gedeelde gegevens: anoniem gegevens over surfgedrag zoals browser, tijden, geopende pagina's, acties
  Indicatie van opslagperiode gegevens: ooit
  Gegevensbeheerder of gegevensverwerker: gegevensverwerker
  Verwerkersovereenkomst: nog niet
  Contact met bedrijfsserver (google-analytics.com & googletagmanager.com): elke keer dat u onze website bezoekt
  Doel van cookies: analytische cookie die websitebezoeken meet (anonieme gegevens)
  Indicatie vervaltijdcookie: 2 jaar
  Link naar privacypagina derde partij:https://policies.google.com/privacy
 • Bedrijfsgegevens: Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  Doel van het delen van persoonlijke gegevens: marketingdoeleinden gebaseerd op e-mail en advertenties (en gegevens surfgedrag)
  Gedeelde gegevens: pseudonieme gegevens over surfgedrag zoals browser, tijden, open pagina's
  Indicatie bewaartermijn: 13 maanden
  Gegevensbeheerder of gegevensverwerker: gegevensverwerker
  Verwerkersovereenkomst: nog niet
  Contact met bedrijfsserver (chimpstatic.com): alleen na goedkeuring van cookietoestemming
  Doel van cookies: analytische cookie die websitebezoeken meet (pseudonieme gegevens)
  Indicatie vervaltijd: 1 jaar
  Link naar privacypagina van derden: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 • Bedrijfsgegevens: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.
  Doel van het delen van gegevens: retargetting en marketingdoeleinden via verschillende advertentienetwerken (pseudoniem data surfgedrag)
  Gedeelde gegevens: pseudonieme gegevens over surfgedrag zoals browser, tijden, open pagina's en winkelwagen
  Indicatie bewaartermijn: 13 maanden
  Gegevensbeheerder of gegevensverwerker: gegevensverwerker
  Verwerkersovereenkomst: nog niet
  Contact met bedrijfsserver (facebook.com): alleen na goedkeuring van cookietoestemming
  Doel van cookie: cookie om online surfgedrag te meten en advertenties daarop te baseren
  Indicatie vervaltijd: 2 jaar
  Link naar privacypagina van derden: https://www.facebook.com/about/privacy

 • Bedrijfsgegevens: Google Adwords, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
  Doel van het delen van gegevens: reclamedoeleinden (anoniem surfgedrag)
  Gedeelde gegevens: anonieme gegevens over surfgedrag zoals browser, tijden, open pagina's
  Indicatie bewaartermijn: 6 maanden
  Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker: verwerkingsverantwoordelijke
  Verwerkersovereenkomst: niet noodzakelijk
  Contact met bedrijfsserver (doubleclick.com): alleen na goedkeuring van cookietoestemming
  Doel van cookie: analytische cookie om online surfgedrag te meten en advertenties daarop te baseren (pseudonieme gegevens)
  Indicatie vervaltijd: 1 jaar
  Link naar privacypagina van derden: https://policies.google.com/privacy

COOKIES EN SOORTGELIJKE (SESSIE) TECHNIEKEN

Webblouse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser.

COOKIE TOESTEMMING

Elke keer dat u onze website bezoekt, worden functionele en analytische cookies geplaatst volgens de richtlijnen. Tracking cookies en aanvullende cookies worden alleen geplaatst na goedkeuring (ook wel toestemming genoemd). Deze goedkeuring wordt gevraagd wanneer u onze website bezoekt. Doe je niets, dan verdwijnt het verzoek automatisch en worden er geen tracking cookies geplaatst. Als u op "OK" of "Akkoord" klikt, worden er tracking cookies geplaatst.

FUNCTIONELE EN ANALYTISCHE COOKIES

Webblouse gebruikt cookies die puur functioneel zijn. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruikt Webblouse analytische cookies om het gebruik van de website te meten. Dit gebeurt anoniem. De resultaten worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Beide soorten cookies worden bij elk bezoek geplaatst.

COOKIES VOLGEN

Webblouse maakt ook gebruik van cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze cookies worden alleen geplaatst als u akkoord gaat. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat van andere domeinen dan de huidige website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor uitleg: Veilig internet . Deze cookies worden alleen geplaatst als toestemming (toestemming) is gegeven door de bezoeker.

SOCIALE MEDIA

Webblouse gebruikt cookies om de inhoud van de website (s) eenvoudig met anderen te delen. Door middel van buttons gebruiken wij social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen je kunnen herkennen. De cookies worden gebruikt zodat wij informatie van de social media partijen ontvangen wanneer je ze gebruikt.

 

INSPECTEREN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF VERZOEKEN GEGEVENS

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bij het verwijderen of anonimiseren van gegevens worden persoonsgegevens zo volledig mogelijk verwijderd, tenzij wettelijk anders bepaald. Bestelgegevens worden anoniem voortgezet. Let op ! Een verzoek aan de klantenservice voor de gegevens of gerelateerde bestellingen na een dergelijk verzoek is niet langer mogelijk . Uw bestelling is niet meer te herleiden tot uw gegevens. Als je de gegevens binnen de herroepingstermijn verwijdert, vervalt het herroepingsrecht.

ZIE, WIJZIG, WIS OF VRAAG UW GEGEVENS AAN

U kunt al uw eigen gegevens bekijken, wijzigen, verwijderen of opvragen onder de persoonlijke instellingen van uw account. U kunt alle genoemde acties zelf uitvoeren. Mogelijk ontvangt u een bevestiging (plat) voor het verwijderen van uw gegevens. Dit is het laatste persoonlijke contactmoment, waarna uw gegevens bij verwijdering of anonimisering niet meer te herleiden zijn tot een persoon.

Dien een verzoek in om uw gegevens te herzien, te wijzigen of te verwijderen

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, vergetelheid (verwijdering) en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als u andere vragen / opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marketing@webblouse.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek voor toegang die door u is gemaakt, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Webblouse wordt zo snel mogelijk afgeleverd, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek. Webblouse wil je er tevens op wijzen dat als je er van overtuigd bent dat wij onjuist met je persoonsgegevens omgaan, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:Autoriteit Persoonsgegevens

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGEN

Webblouse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens die u bij ons achterlaat, worden veilig opgeslagen met de modernste technieken zoals Secure Socket Layer (SSL) en versleuteling waar mogelijk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@webblouse.nl

Al onze gegevens staan veilig opgeslagen op een server in Almelo, Nederland.

FRAUDE

Niemand wacht op fraude, wij ook niet. Daarom gebruiken we klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden. Indien nodig verstrekken wij klantgegevens aan de overheid.

PRIVACYBELEID AANPASSINGEN

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. [laatste update 02-01-2020]