Retouren

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Retourneren is altijd voor eigen rekening, wel kunnen we je helpUiteraard kun je de producten ook op eigen initiatief retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou.

Ons retouradres

WBLifestyle

t.a.v. Retouren
L. Von Bonninghaussenstraat 43
7651 AA Tubbergen

Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons herroepingsformulier of het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Houd bij het retourneren rekening met het volgende, indien je aanspraak wilt maken op de volledige terugbetaling, zorg dat:

  • Compleet is, niet gebruikt, niet gedragen of beschadigd
  • Indien mogelijk voeg jij de originele verpakking bij
  • Kaartjes en labels zijn niet verwijderd
  • Het duidelijk is om welke bestelling het gaat

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door je aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als jij de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die jou tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. . 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Klachten

Indien u naar aanleiding van uw bestelling ontevreden bent, dan kan u op elk moment een klacht bij ons indienen. Deze klacht wordt binnen 14 dagen afgehandeld. Wij nemen uw klacht zeer serieus en streven er altijd naar om een passende oplossing te vinden. 

Voor klachten kunt u mailen naar info@wblifestyle.com 

Ben jij niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).